Gold Medalist

Name State Year
Y. C. Sharma Rajasthan 1981-83
A.K. Tiwari Madhya Pradesh 1982-84
Darbari Lal Jammu & Kashmir 1983-85
O. N. Pandey Birsa Agr. Univ 1984-86
B. B. Modi Gujarat 1985-87
R.S. Jasrotia Jammu & Kashmir 1986-88
S. P. Tiwari Madhya Pradesh 1987-89
Kumar Manish Arvind Bihar 1988-90
Upasana Sharma Himachal Pradesh 1989-91
Sumita Ghatak West Bengal 1990-92
A. K. Tiwari Madhya Pradesh 1992-94
Anand B. Morappanavar Karnataka 1993-95
Sumukh Joshi Madhya Pradesh 1994-96
Prakash Singh Jammu & Kashmir 1995-97
M.K. Sharma Rajasthan 1997-99
Gamineni Ramalingam Andhra Pradesh 1999-01
Anjan Guha West Bengal 2000-02
Dr. B.C. Archana Kalyani Tamil Nadu 2002-04
Suveena Thakur Himachal Pradesh 2003-05
Uttam Kumar Gupta Chhattisgarh 2004-06
Priyanka Pandey Chhattisgarh 2005-07
Kshama Sarangi Odisha 2007-09

Central Academy for State Forest Service, Dehradun

Beizo Suokhrie Nagaland 2008-10
Pranajit Bhowmik Tripura 2009-11
Krishna Priya G. Andhra Pradesh 2010-12
Sunny Verma Himachal Pradesh 2011-13
Anupam Khan West Bengal 2012-14
Makrand Prakash Gujar Maharashtra 2014-16
Alemwapang T. Imchen Nagaland 2016-18
Pradeep Uttar Pradesh 2017-19
Chandrashekharagouda C. Patil Karnataka 2018-20